راهینو یک پلتفرم نوآوری باز است که می‌کوشد چالش‌های فناورانه بنگاه‌های صنعتی کشور را با کمک نیروی انسانی توانمند دانشگاه های کشور  حل نماید. راهینو این مسیر را با همکاری با این مجموعه ها و از طریق فراخوان و برگزاری رویداد به سرانجام می رساند. مخاطب راهینو همه دانشجویان و پژوهشگران مستقل که می‌توانند با شرکت در رویدادهای راهینو فرصت حل مسائل کشور را داشته باشند و در صورت جلب نظر داوران، از جوایز و حمایت آن بهره‌مند شوند راهینو در حال حاضر یکی از ویژه ‌برنامه ‌های شتابدهنده راه روشن است و شکل گیری خود را مدیون مدیران این شتابدهنده می داند.


شتابدهنده سیناپس نیز از سال 1397به عنوان اولین شتاب دهنده محصولات تشخیصی (IVD)آغاز به کار کرد. هدف از تاسیس سیناپس استفاده از ظرفیت دانش آموختگان و صاحبان فن و ایده جوان در کشور برای تولید و تجاری سازی پروژه های نوآورانه محصولات تشخیصی است تا سهم ناچیز محصولات و فناوری های داخلی از باز کشور و نیز صادرات را ارتقا دهد.